Historie školy

Domů Historie školy

Budova školy byla postavena v roce 1878-1879. První dochovaná kronika začíná školním rokem 1945-1946. Řídící učitel byl Jan Pešava. Ten rok byla škola ve velmi ubohém stavu, protože se tam od ledna 1945 nevyučovalo. Ve všech místnostech byli nastěhováni němečtí vystěhovalci, potom němečtí vojáci a po osvobození Rudá armáda. Do září byla škola opravena.

Stará budova

Zapsáno bylo 18 žáků 1.-5.ročníku. Dětí přibývalo, v říjnu jich bylo již přes 50. Ve školním roce 1946-1947 chodilo do školy 100 žáků. Ředitelem byl stále Jan Pešava. Ve školním roce 1950-1951 bylo ve škole zapsáno 126 žáků 1.-5. ročníku s ředitelem Jaroslavem Petrem. V padesátých letech jsou pro záznamy v kronice typické zmínky o mnoha politických akcích a aktivitách. Velmi se střídají učitelé. Ti jsou komunistickým vedením umisťováni po celé republice snad každý rok jinam. Není zdůrazňován ředitel ani počty žáků. Vtipná je věta: Na doplnění sboru byla ustanovena začátečnice s. Ivana Kalábová z Brna, dcera soudního úředníka a politického pracovníka KV KSČ, která pro práci na venkově nebyla naprosto připravena a na venkově pracovat nechtěla. V roce 1961-1962 bylo ve škole 90 dětí. Ředitelem byl Bořivoj Honzák. Školním rokem 1969-1970 vládla normalizace. Volalo se po důsledném uplatňování zásad marxismu – leninismu. Žáků bylo 29, stejný ředitel. Ve školním roce 1973-1974 byla naplánována oprava školní budovy. Ředitelkou byla Vlasta Fajmanová, dětí bylo 29. Škola byla opravena v roce 1975. Byl změněn vchod do školy. Ke dni 31.července 1976 přešla škola v Dětřichově pod ZDŠ Svitavy, Lačnov kvůli malému počtu žáků. Ve školním roce 1980-1981 byla ředitelkou stále Vlasta Fajmanová. Zapsáno bylo 62 žáků prvního stupně. V roce 1990 se ředitelkou stala Zdena Veiglová. Škola měla 41 žáků. Záznamy v kronice končí v roce 1996 zmínkou o návštěvě 21 japonských učitelů.