Naše školka

Domů Naše školka

Mateřská škola je od školního roku 2009/2010 součástí vzdělávací instituce Základní škola a mateřská škola Svitavy – Lačnov. Základní škola má svůj ŠVP sestaven samostatně.

 

Počet dětí MŠ:            32                               

 MŠ sdružuje                                            mateřskou školu         (kapacita 32 dětí)

                                    školní jídelnu             

                                   

Mateřská škola Svitavy – Lačnov se nachází ve vilce na okraji města. Jedná se o školu rodinného typu s malou kapacitou dětí.

Školní budova prošla rekonstrukcí, takže nabízí příjemné a vyhovující prostředí pro děti i pracovníky školy i pro volnočasové aktivity dětí. Ke škole patří hojně využívaná zahrada s prolézačkami. Součástí této zahrady je i předzahrádka, která slouží k rozvoji pěstitelských dovedností. V okolí mateřské školy jsou louky, pole, lesy, rybníky, cyklostezka a dětské hřiště – ideální místa pro výchovné, vzdělávací i relaxační vycházky.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní. Nahoře je velká herna a hygienické zázemí. Část herny slouží v odpoledních hodinách k odpočinku dětí na lůžku. Dole se nachází menší herna (část slouží také jako jídelna), hygienické zázemí, šatny a kuchyň. Menší herna spolu s jídelnou slouží v odpoledních hodinách jako třída pro předškolní přípravu dětí, je zde umístěna i interaktivní tabule.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.).

Spojením mateřské školy a základní školy vzniklo vhodné vzdělávací prostředí pro děti od dvou do deseti až jedenácti let, kde pracujeme se společnou filozofií respektujícího přístupu s prvky alternativních pedagogik.