Školní jídelna

Domů Školní jídelna

Řád jídelny

Telefon jídelny: 731 131 809
Vedoucí ŠJ: Petra Doležalová
Kuchařka: Petra Doležalová, Šárka Říhová

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.48/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.
Výše stravného:
Děti MŠ do 6 let: 38,- Kč (zahrnuje dvě svačiny 2x 8 Kč a oběd 22 Kč)
Děti MŠ s odkladem povinné školní docházky: 40,- Kč
(zahrnuje dvě svačiny 2x 8Kč a oběd 24 Kč)
Děti ZŠ 1. - 4. ročník: 26,- Kč
Děti ZŠ 5. ročník: 27,- Kč
Odhlášení (přihlášení) ze stravného:
Osobně (v kuchyni), telefonicky (731 131 809) či do sešitu ve vestibulu MŠ a to den předem, nejpozději do 12 hod. V pondělí nejpozději do 7 hodin. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

Placení stravného:
Stravné se platí dopředu na následující měsíc zálohově. Platí se bankovním převodem, a to vždy do posledního dne v měsíci (tzn. platba za říjnové obědy musí být uhrazena zálohově nejpozději do 30. září). 
Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, ZŠ, nebo na webových stránkách školy.