ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "personální podpora"

Projekt "Personální podpora ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004195 je realizován od 1.9.2017 do 31.8.2019.

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj následujících témat: personální podpora pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči.

Projekt je financován Evropskými strukturálními a investičními fondy v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 529 846,- Kč.Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni