ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "inkluze ve svitavách"

Projekt "Inkluze ve Svitavách" s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000230 je realizován od 1.7.2016 do 30.6.2019.

"Inkluze ve Svitavách" je společným projektem všech 6 základních škol ve městě a klade si za cíl koordinovaným postupem vytvořit v každé škole podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáků. Projekt rozšiřuje personální složení týmů pedagogů o nové odborné i podpůrné pozice, rozvíjí spolupráci s rodinami znevýhodněných žáků, vytváří platformy pro užší spolupráci škol mezi sebou při společném vzdělávání i metodických schůzkách a v neposlední řadě seznamuje širší veřejnost ve městě s principy inkluze.

Projekt je financován Evropskými strukturálními a investičními fondy v operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 34 780 522,42 Kč.


Inkluzivní vzdělávání - žijeme spolu


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni