ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

ostatní projekty

BAREVNÁ ZEMĚKOULE - smyslem projektu je zvýšit mezi dětmi povědomí o rasismu, nadřazenosti, předsudcích, lidských odlišnostech a o jedinečnosti každého člověka. Projekt má dětem pomoci orientovat se ve vztazích mezi lidmi a hlavně mezi sebou.

BEZPEČNĚ NA SILNICI - cílem tohoto týdenní projektu je seznámit děti se základy silničního provozu a bezpečností na silnici. V rámci ŠVP rozvíjíme dopravní výchovou kompetence k řešení problémů. Toto téma nalezneme v průřezových tématech osobnostní, sociální a enviromentální výchovy.

DNY ZDRAVÍ - jedná se o třídenní projekt. Děti se prakticky seznámí se základy první pomoci. Dále mají možnost zhlédnout canisterapii a pro rodiče a veřejnost je připravena beseda s psychologem, lékařem apod.

ŠKOLA S PŘÍRODOU - zaměřujeme se na ekosystémy lesa, louky a rybníka. Naší snahou je upevnit u dětí pozitivní vztah k přírodě. Předat jim kompetence k ochraně přírody po celý život. Zabránit bezohlednému využívání přírody.

BUDOUCÍ POVOLÁNÍ - pro děti je velmi těžké se rozhodnout, čím by se chtěly v budoucnu živit, kde by chtěly pracovat. Rozhodli jsme se nabídnout jim pohled na různá povolání.

DALTONSKÝ PÁTEK - děti si mohou vybrat, jaké úkoly budou řešit, mohou si zvolit stupeň obtížnosti a zároveň se učí zodpovědnosti za svou vykonanou práci.

ŽÁKOVSKÁ PORTFÓLIA - žáci si sbírají nejrůznější materiály týkající se jejich práce ve škole, zájmových útvarech apod. Máme tak spoustu podkladů, které nám mapují žákovu práci a jeho osobní profesní růst.

TÝDENNÍ PLÁNY - každý týden se děti vyjadřují ke své vykonané práci, hodnotí ji a zároveň se zaměří na své chování. Nechybí ani zpětná vazba od učitele, který se k těmto plánům vyjadřuje.

Na všech projektech neustále pracujeme, každý rok je opakujeme a snažíme se je přivést k dokonalosti.


Byli jsme úspěšní v těchto grantových oblastech:

Otevřená zahrada (rekonstrukce školní zahrady v roce 2008). Z prostředků Nadace Partnerství Strom života s generálním partnerem Skanska v celkové výši 130 000,-

Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Z prostředků MŠMT v celkové výši 80 000,-. Vyhodnocení projektu zde.

Podpora čtenářské gramotnosti ve školách v roce 2008. Z prostředků MŠMT v celkové výši 50 040,-. Vyhodnocení projektu zde.

Asistent pedagoga pro sociokulturně znevýhodněné žáky. Z prostředků MŠMT v celkové výši 155 000,-.

Inkluzivní vzdělávání - rozvojový program, který byl vypsán a vyhodnocen ve školním roce 2008/2009. Jako jediná škola v Pardubickém kraji jsme získali prostředky na inkluzivní vzdělávání v celkové výši 233 000,-

Ovoce do škol - naše škola se zapojila do projektu Ovoce do škol. Tento projekt doplňuje filozofii školy založenou na evropském programu Zdravá škola. Zdravé životosprávě a tématu Zdraví se věnujeme nejenom ve výuce v jednotlivých průřezových tématech, ale také každoročně v květnovém projektu Dny zdraví. Při přípravě obědů preferujeme českou kuchyni s ohledem na zásady správné výživy – to znamená, že hlavní jídla doplňujeme vhodnou polévkou, střídáme přílohy apod. Obědy doplňujeme zeleninovými a ovocnými saláty, zeleninou oblohou, ovocem. Snažíme se o pestrý jídelníček, aby si každý strávník mohl vybrat. Do jídelníčku zařazujeme i nová, méně obvyklá jídla – tofu, kuskus, burgur aj. Aby děti samy získávaly informace o hodnotách potravin, vymysleli jsme projekt Healthy Collection, v rámci kterého děti sbírají obaly zdravých potravin a zakládají je do společného portfolia. Cílem projektu je hravou formou seznámit děti s úlohou zdravé výživy v jejich životě.Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni