ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "férová škola"

Projekt, který otevírá cestu ke vzdělání a rozvinutí vzdělávacího potenciálu všech dětí. Nabízí individuální přístup a rovné příležitosti, snaží se integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a dbá na dodržování lidských práv. Snažíme se o vybudování otevřené školy, která vytváří příležitosti pro každého žáka a žákyni a vychází vstříc jejich vzdělávacím potřebám.

Podrobné zpracování projektů v dokumentech školy.

Zásady férové školy v ZŠ Lačnov

Doporučující opatření férové školy v ZŠ Lačnov

Vyjádření M. Zemského (Liga lidských práv)


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni