ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "eu peníze školám"

Cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky, jehož bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se specifickými vývojovými poruchami a žáků mimořádně nadaných.

Na tento projekt nám byla schválena finanční podpora ve výši 464 481 Kč.

Podrobné zpracování projektů v dokumentech školy.

Pracovní listy z projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM

ICT cvičení z projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni