ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "učíme se společně"

Projekt Učíme se společně! je realizován od 1. 9. 2012 do 30. 3. 2015.

Projekt je zaměřen na rozvoj inkluzivního vzdělávání. Výuka v inkluzivní škole se soustřeďuje na to, aby každé dítě využilo plně svůj potenciál a zároveň naučilo komunikovat a spolupracovat s ostatními. Odlišnost dětí je vnímána jako příležitost k rozvíjení respektu k sobě i druhým, k rozvíjení schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti.

Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky celkovou částkou 3 948 989,98 Kč.

Podrobné zpracování projektů v dokumentech školy.

Popis projektu, aktivity projektu

Testy a cvičení

Výstupy projektu - metodické materiály


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni