ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "škola pro život"

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání na prvním stupni základní školy. Projekt žákům přináší zatraktivnění výuky, snazší porozumění probíranému učivu, rozvoj klíčových kompetencí a individuální přístup učitelů. Mezí klíčové aktivity projektu patří např. projektové týdny, daltonské pátky, dílna Budoucí povolání.

Projekt byl finančně podpořen celkovou výší 3 078 692 Kč.

Podrobné zpracování projektů v dokumentech školy.

Informační leták o projektu

Výstupy projektu

Televizní reportáž o projektu Škola pro život


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni