ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "partnerství bez předsudků"

Projekt Partnerství bez předsudků je realizován ZŠ a MŠ Svitavy – Lačnov v období 1.10.2009 až 30.6.2012.

Zaměřuje se na zlepšení rovného přístupu ke vzdělávání pro žáky naší základní školy ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci projektu budou podpořeni i rodiče žáků.

Základními aktivitami projektu jsou:

  • realizace individuálních vzdělávacích plánů pro každé zapojené dítě (součástí je např. pravidelné doučování, elektronická cvičení k procvičování probraného učiva, letní tábor na konci prázdnin atd.)
  • socioterapeutické dílny zaměřené na rozvoj dovedností dětí (řemeslná a pěstitelská dílna, Peníze v rodině, Zvládnu to, Romské plamínky)
  • pedagogicko psychologická podpora pro rodiče žáků (např. pravidelná poradna, 24 podpůrných setkání pro rodiče a jejich děti v sobotu dopoledne)
  • vytvoření metodického zázemí pro individuální formy práce se žáky se speciálními potřebami

Celkové náklady projektu činí 2 962 337 Kč, z toho 85% je hrazeno ze strukturálních fondů EU a 15% ze státního rozpočtu. Partnerem projektu Partnerství bez předsudků je město Svitavy.

Podrobné zpracování projektů v dokumentech školy.

Výstupy projektu

Televizní reportáž o projektu Partnerství bez předsudků

Televizní reportáž o dílně Peníze v rodině


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni