ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

projekt "už vím jak"

Projekt Už vím jak je realizován od 15.7.2014 do 30.6.2015.

Zaměřuje se na zvýšení kompetencí pedagogů mateřských škol svitavského správního obvodu v oblastech environmentálního a polytechnického vzdělávání. V rámci projektu předáme pedagogům praktické poznatky z těchto oborů formou každotýdenních tříhodinových kurzů, naučíme je využívat moderní informační technologie k názornému předávání informací na tabletech, zprostředkujeme výměnu zahraničních zkušeností prostřednictvím dvou zahraničních stáží, posílíme pedagogy v profesních schopnostech a v osobnostním rozvoji tak, aby byli schopni nově získané poznatky předat následně dětem ve svých MŠ, díky šesti vzdělávacím kurzům.

Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky celkovou částkou 3 713 895,42 Kč.

Podrobné zpracování projektů v dokumentech školy.


Výstupy projektu

Metodické materiály

Environmentální výchova pro MŠ
Fyzika a chemie kolem nás
Řemeslná výchova v MŠ
Výtvarná výchova v MŠ

Výukové programy pro tablety v prostředí MŠ

V rámci projektu byly vytvořeny pro MŠ výukové programy pro tablety s tímto zaměřením: Ekosystém les, Dům a jeho stavba, Na farmě, Zvuk a hudba, Vodní ekosystém, Svět fyziky, Světlo a elektřina a Kutil Tom. Výukové programy jsou součástí aplikace Geofun, kterou si do svých tabletů můžete zdarma stáhnout kliknutím na tato dvě úložiště programů:

appstore googleplay