ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

hodnocení

Týdenní plány

Děti, rodiče i učitelé hodnotí chod školy a práci dětí v týdenních plánech. V pondělí dostanou děti týdenní plán. Podle něj dělají domácí úkoly – práci na nich si rozvrhnout samy. Hodnotí, co za týden zvládly nebo na čem musí ještě zapracovat. Rodiče mohou připojit dotaz, poznámku. V pátek si celé plány vyhodnotíme a do úterka dalšího týdne se k práci žáka vyjádří i třídní učitel/ka.

Týdenní plán

Školní plány

V pondělí dostanou děti také školní plány. Podle nich se učí. Rodiče mají díky nim podrobný přehled o výuce. Všechny plány jsou vystavené na webových stránkách.

Školní plán

Pololetní obsah učiva

V žákovských knížkách je přiložen pololetní obsah učiva. Pro všechny zúčastněné jsou to detailní podklady k pololetnímu i závěrečnému vysvědčení.

Požadavky 1.roč.první pololetí
Požadavky 4.roč.první pololetí

Slovní hodnocení

Vždy v pololetí vytváříme dětem komplexní slovní hodnocení. Zohledňujeme v něm konkrétní pokroky nebo nedostatky jednotlivce za předchozí období. Tím omezujeme posuzování dětí v kontextu skupiny. Snažíme se soustředit vždy pouze na dítě jako individualitu. Slovní hodnocení vychází z pololetního obsahu učiva. vyjadřuje se k němu žák i učitel.

Slovní hodnocení

Žákovská portfolia

Všechny tyto výstupy jsou součástí dětských portfolií, kde mohou žáci pozorovat svůj osobní rozvoj. Do portfolií děti ukládají i písemné nebo skupinové práce. V hodinách čtení se učí portfolia třídit. Každý školní rok je v portfoliu uložen zvlášť.


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni