ZŠ a MŠ Lačnov

základní
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 125/50, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 732 115 308
podpora EU

školní jídelna

Řád jídelny

Telefon jídelny: 731 131 809
Vedoucí ŠJ: Petra Doležalová
Kuchařka: Petra Doležalová, Kristýna Novotná

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.48/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Výše stravného:

Děti MŠ: 35,- Kč (zahrnuje dvě svačiny 2x 7 Kč a oběd 21 Kč)
Děti MŠ s odkladem povinné školní docházky: 38,- Kč
(zahrnuje dvě svačiny 2x 8Kč a oběd 22 Kč)
Děti ZŠ 1. - 4. ročník: 24,- Kč
Děti ZŠ 5. ročník: 25,- Kč

Odhlášení ze stravného

Osobně či telefonicky, nejlépe den předem, nejpozději do 12 hod. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

Placení stravného

Stravné se platí dopředu na následující měsíc. Platí se hotově v ředitelně základní školy, a to vždy do posledního dne v měsíci nebo přes účet. K tomu je nutné v bance, kde je veden Váš účet, zadat souhlas k inkasu. Účet školy je 101308071/0800.

Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, ZŠ, nebo na webových stránkách školy.


Zdravá škola


Férová škola


Partnerská škola


Rodiče vítáni