ZŠ a MŠ Lačnov

mateřská
škola Lačnov

ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov
Zadní 295/44, Svitavy 568 02
e-mail: zslacnov@svitavy.cz
tel.: 736 629 432
podpora EU

školní jídelna

Řád školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č.48/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

 • Telefon jídelny: 731 131 809
 • Vedoucí ŠJ: Petra Doležalová
 • Kuchařka: Petra Doležalová, Kristýna Novotná
 • Výše stravného:

 • Děti MŠ: 35,- Kč (zahrnuje dvě svačiny 2x 7 Kč a oběd 21 Kč)
 • Děti MŠ s odkladem povinné školní docházky: 38,- Kč
  (zahrnuje dvě svačiny 2x 8Kč a oběd 22 Kč)
 • Děti ZŠ 1. - 4. ročník: 24,- Kč
 • Děti ZŠ 5. ročník: 25,- Kč
 • Odhlášení ze stravného

  Osobně či telefonicky, nejlépe den předem, nejpozději do 12 hod. Neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.

  Placení stravného

  Stravné se platí dopředu na následující měsíc. Platí se hotově v ředitelně základní školy, a to vždy do posledního dne v měsíci nebo přes účet. K tomu je nutné v bance, kde je veden Váš účet, zadat souhlas k inkasu. Účet školy je 101308071/0800.

  Jídelní lístek MŠ

  Na každý týden je vyvěšen na nástěnce v šatně MŠ, ZŠ, nebo na webových stránkách školy.  Zdravá škola


  Férová škola


  Partnerská škola


  Rodiče vítáni