Výstupy projektu - metodické materiály

   

Asistent pedagoga

Environmentální dílna - pracovní listy

Inkluzivní vzdělávání

Metodika pro MŠ

Modrý tábor - metodika

Řemeslná dílna - pracovní listy

Socioterapeutické dílny pro rodiče